| BROADWAY ACADEMY NL | International School for Musical Theatre | English | Nederlands |

| Homepage | Algemeen | Over ons | Opleiding | Studenten | Toelating |

| Eisen | Next! | Procedures | Lesgeld | Fomulieren | Schoolreglement | Algemene voorwaarden |

TOELATING: selectie aan de poort

Opleidingen in de uitvoerende podiumkunsten kennen van oudsher een selectieprocedure. Deze is primair bedoeld om er achter te komen of de kandidaat student talent heeft, door het volgen van lessen het minimum niveau heeft bereikt en ook om te bepalen of het professionele niveau haalbaar is.

Terminologie
De selectieprocedure wordt ook wel toelatingsexamen genoemd, in België spreekt men van ingangsexamen. Een aantal scholen gebruiken de term auditie die wij niet geschikt vinden. Dat is namelijk de term die in de professionele wereld wordt gehanteerd t.b.v. de presentatie als onderdeel van een sollicitatieprocedure. Als kandidaat student ben jij nog niet toe aan dat stadium. Om verwarring te voorkomen, gebruiken wij de correcte termen.

Inschatting geschiktheid
Het komt er op neer dat wij een inschatting maken of jij als kandidaat student geschikt bent om aan onze school te studeren. Die inschatting van geschiktheid heeft alles te maken met de verantwoording die wij nemen voor jou en jouw ontwikkeling tijdens de lessen aan onze school. Ja, de student neemt zijn of haar verantwoording, maar als wij hem of haar toelaatbaar verklaren zeggen wij dat 'het' er in zit. Dat jij geschikt bent. Als wij dat niet zien, leggen wij dat uit zodat jij weet waarom.

Nu jij!
De selectieprocedure zelf wordt door velen gevreesd, maar dat is niet nodig. Wij zien dit als eerste kennismaking, niet als laatste. Het is een kwestie van gewenning. Daarmee om te gaan is één van de lessen die jij aan onze school leert en die les begint nu.

Een goede voorbereiding is het halve werk
Het moeilijkste is om goed te presteren met zingen, dansen en acteren. Doe het makkelijkste daarom meteen goed, dan heb jij daar geen omkijken meer naar. Als jij je goed voorbereid ben jij alleen zenuwachtig vanwege jouw prestatie. Als jij je daar goed op voorbereid, is dat zelfs niet nodig. Ons doel is het jou zo goed mogelijk te laten presteren, ook tijdens het toelatingsexamen. Wij weten hoe jij je voelt!

Stappenplan
De gehele procedure zelf plus wat er bij komt kijken wordt hier beschreven, uitgelegd en toegelicht.

| Facebook.com | YouTube.com | Flickr.com | LinkedIn.com | Twitter.com | WordPress.com | Copyright© 2005-2018 |