| BROADWAY ACADEMY NL | International School for Musical Theatre | English | Nederlands |

| Homepage | Algemeen | Over ons | Opleiding | Studenten | Toelating |

| Organisatie | Mission statement | Geschiedenis | Oprichter | Docenten | Lesgeven aan | Sponsoring |

WIE ZIJN WIJ?

Eenmaal de ideale Opleiding gevonden, vraag jij je wellicht af wie nu die mensen zijn die de Broadway Academy NL maken tot wat het is. Wat onze beweegredenen zijn, waar wij vandaan komen en wat wij willen.

Organisatie: wie, wat, waar?
Voor de student is de school primair een platform voor de overdracht van kennis, kunde, inzicht en ervaring. Men neemt les in het gekozen vakgebied en wordt professioneel getraind. Dat is de voorkant van de school. Om dat allemaal mogelijk te maken kent elke school ook een bedrijfsvoering. Wie zijn de mensen achter onze school en wat doen zij?

Mission statement: waarom doen wij wat wij doen?
Wij vinden het belangrijk dat de geïnteresseerde weet hoe wij waar over denken. Dat geldt zowel voor de thema's die verbonden zijn aan het musicalonderwijs, als ook aan het internationale onderwijs en werkveld.

Geschiedenis
Een kort overzicht van de ontwikkeling van de school vanaf oprichting.

Oprichter
Wie is die man die de school heeft opgericht? Een kort verhaal.

Docententeam
Een school bestaat uit een groep professionals die een gezamenlijk doel nastreven. Voor ons is dat het onderrichten van internationaal georiënteerd onderwijs in musical theater. Daarvoor trekken wij professionals uit diverse vakgebieden aan. Daarmee is het docententeam een combinatie van geschoolde en internationaal ervaren performers en teachers.

Voor professionals die interesse hebben om aan onze school les te komen geven, staat hier beschreven hoe dat mogelijk is.

Sponsoring
Wat in het particulier onderwijs een realiteit is van deze tijd, is in het Kunstonderwijs van alle tijd. Omwille van de door ons gezochte samenwerking met sponsors, besteden wij op deze website aandacht aan dit fenomeen.

| Facebook.com | YouTube.com | Flickr.com | LinkedIn.com | Twitter.com | WordPress.com | Copyright© 2005-2018 |