| BROADWAY ACADEMY NL | International School for Musical Theatre | English | Nederlands |

| Homepage | Algemeen | Over ons | Opleiding | Studenten | Ouders | Toelating |

OUDERS (aan en voor)
Daar staat u dan: zoon of dochter met talent voor muziek, dans, drama, musical theater of alles tegelijk. Wat nu? Wellicht is het goed om het e.e.a. op een rij te zetten.

Talent betekent niets meer of minder dan 'aanleg' voor iets hebben. Dit uit zich door de behoefte ergens mee bezig te willen zijn. Zingt uw zoon of dochter de hele dag? Wordt uw woonkamer met regelmaat verbouwd om te dansen? Is het gemeengoed in uw huis dat zoon of dochter hele verhalen vertelt, voorleest of gewoon 'gekke bekken trekt'? Allemaal duidelijke gevallen van talent wat zich normaliter tussen 4 en 8 jaar toont. Dit is wat wij noemen de ontdekkingsfase.

De vervolgstappen zijn af te leiden aan de overgang van nieuwsgierigheid naar leergierigheid. Dat gebeurt aan een Centrum voor de Amateurkunsten, Jeugdtheaterschool en/of amateurvereniging. Daar krijgt het talent de kans zich te laten verkennen en ja, uitdagen door toe te passen. De schoolmusical speelt daar ook een rol in. In de les iets doen is één ding, maar op dat podium een andere. Doen is erg belangrijk in de verkenningsfase die zich normaliter voltrekt tussen 8 en 12 jaar.

En dan komt het: uw zoon of dochter krijgt de smaak te pakken en wil 'meer'. Dat is een uiting van de serieuze toename van leerhonger (meer willen leren), wat een eis is om talent te ontwikkelen. Onderdeel van deze fase is het meten van het talent met anderen. Dan volgt de Selectieklas of Talentklas waar dat gebeurt. Opvallend is dat snel daarna de vraag om 'nog meer' komt. Bij de één is dat een rol in een professionele musical, bij de ander meer les, enz. Dit is wat wij de ontwikkelingsfase noemen, maar nog allemaal als hobby. Ook als cursist in de beste klas aan een amateurschool is uw zoon of dochter nog steeds een hobbyist. Deze fase voltrekt zich normaliter tussen 13 en 16 jaar.

Daar kan snel verandering in komen zodra die leerhonger als maar blijft toenemen. De keuze om van de hobby een beroep te maken, vereist een andere aanpak van de lessen. Deze worden ineens gekenmerkt door het trainen van vaardigheden en verbeteren van de techniek. Vanaf dan heeft u meer dan daarvoor specialistische hulp nodig: geschoolde (gediplomeerde) en ervaren vakdocenten. Deze fase die wij Vooropleiding noemen, wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van professionals in de klas net als aan een Professionele Opleiding. Dat verandert de zaak. In deze fase van het volgen van lessen aan de Vooropleiding, ook wel voorbereidende vakstudie genoemd, is het van belang dat uw zoon of dochter leert hoe de stap te zetten van amateur naar aankomend student. Dat is geen sinecure en zeker niet voor iedereen! Wat eens een leuke hobby was, wordt nu ineens een studie. Het wordt allemaal serieus. Deze fase voltrekt zich normaliter tussen 17 en 19 jaar.

Rol van de ouders
Aan u de keuze of en hoe u uw zoon of dochter deze stappen in relatie tot zijn of haar talent laat doormaken. De één wil alles faciliteren wat hun zoon of dochter maar wil, de ander wil mee helpen keuzes te maken. Wat u ook beslist: talent uit zich door behoefte. Leerhonger is daar een onderdeel van dat u kunt herkennen. Om dat leerproces in goede banen te leiden, heeft u professionele hulp nodig. Géén stagiaires, MBO'ers of instructeurs op amateurniveau, maar volwaardig geschoolde professionele lesgevers (leraren, docenten) met een Bachelor diploma (niveau 6) of een Master diploma (niveau 7). Die weten hoe uw zoon of dochter in de juiste leercurve te brengen, waardoor hij of zij de kans krijgt om een keuze te maken de amateurstatus te verlaten en door te leren tot professional. Aan Broadway Academy NL geven die professionals les.

| Facebook.com | YouTube.com | Flickr.com | LinkedIn.com | Twitter.com | WordPress.com | Copyright© 2005-2018 |