| BROADWAY ACADEMY NL | International School for Musical Theatre | English | Nederlands |

| Homepage | Algemeen | Over ons | Opleiding | Studenten | Ouders | Toelating |

| Professioneel | Tussenjaar | Vooropleiding | Summer School | Musicalopleidingen wereldwijd |

OPLEIDING MUSICAL THEATRE
Leading to Diplomas Performing

Onze aanpak van de Professionele Opleiding is gericht op het bereiken van één stadium (niveau NLQF) per schooljaar. Dit betekent dat de student elk jaar een diploma examen aflegt. Aan elk diploma zijn ECTS punten verbonden. Om dat mogelijk te maken, is dit een verlengd studiejaar met 40 i.p.v. 32 lesweken. Het schooljaar is onderverdeeld in 5 periodes van elk 8 lesweken.

Binnen één jaar in fulltime een professioneel diploma halen? Kan dat?
Ja, maar alles is afhankelijk van jouw doelstelling als student. In tegenstelling tot de andere professionele scholen in Nederland en België, denk wij in termen van input versus output. Zie jij deze Opleiding als een kans om binnen één jaar een volwaardig professioneel diploma te behalen? Een diploma dat deuren opent voor vervolgstudie, maar waar jij ook direct mee kunt werken? Dan kom jij in fulltime op les en studeert elke dag. Binnen één jaar maak jij zo een groeicurve door die jou voorbereid op de vervolgstudie in binnen- en buitenland, maar ook op het werkveld.

Waarom deze aanpak?
Om de student optimaal de kans te geven om via onze Opleiding zijn of haar doelen te bereiken. Hoe wij het ook bekijken, alleen al voor Musical Theatre er zijn meer dan 1.000 kandidaten voor die eens totaal bijna 100 eerstejaars studieplaatsen aan de HBO musicalopleidingen in Nederland en België. Sinds kort is dat aantal verlaagd naar bijna 60 in Nederland en 12 in België en het aantal kandidaten neemt elk jaar toe! Alleen met een goede techniek maak jij daar een kans. In de UK zijn er jaarlijks 11.000 kandidaten voor 720 eerstejaars studieplaatsen. De kans om daar te kunnen studeren is al gering, maar wij weten niet wat de naderende Brexit allemaal veroorzaakt.

Er zijn in Nederland en België diverse Kunstvakopleidingen in fulltime, maar alleen aan Broadway Academy NL kan jij op deze manier elk jaar een geaccrediteerd en internationaal erkend professioneel diploma behalen. Deze Opleiding is dan ook bedoeld om de kansen van onze studenten te vergroten.

Hoe gaat dat in zijn werk?
Allereerst door een lerende houding aan te nemen. In een week met vijf lesdagen en twee dagen weekend, kan jij veel leren. Naast de lesuren ben jij elke dag bezig met zelfstudie. In het weekend en de schoolvakanties ook. Begrippen als dagindeling, timemanagement, vaste patronen, oftewel 'tension & release' zijn enorm belangrijk. De ijzeren discipline om elke dag weer te gaan studeren en huiswerk te maken is in ons vakgebied normaal. Als jij eenmaal in die cadans zit, merk je dat de leercurve enorm toeneemt. De 'tools' die jij hiermee leert, neem jij in de professionele praktijk mee.

Talen
In principe hanteren wij twee voertalen, te weten Engels en Nederlands. Bij vervolgstudie in UK en USA is Engels of Amerikaans-Engels de voertaal. Om die reden zijn de toelatingseisen tweetalig.

Schooljaar
Deze opleiding wordt gegeven in een 40 weken durend schooljaar met een 5 daagse schoolweek.

Examens
In elke 8e lesweek wordt een examen afgenomen. De 1e, 2e, 3e en 4e examens zijn intern. Het 5e examen is extern, het diploma examen. Tesamen met het toelatingsexamen zijn dat 6 examens ter beoordeling van de student.

Toelatingseisen
Kijk naar de toelatingseisen en bereid je goed voor. Het toelatingsexamen wordt op afspraak afgenomen.

Aantal studieplaatsen
Het maximum aantal studenten per klas is vastgesteld op 16. Hierdoor krijgt iedereen veel aandacht, wat de kwaliteit van de lessen ten goede komt. Er is plaats voor meerdere klassen in fulltime.

En verder?
Als jij als student na het volgen van één studiejaar een diploma behaalt, heb jij keuze voor vervolg. Wat doe jij? Verder studeren of uitstromen in het werkveld?

Geïnteresseerd?
Schrijf je nu in voor de toelatingsexamens!

| Facebook.com | YouTube.com | Flickr.com | LinkedIn.com | Twitter.com | WordPress.com | Copyright© 2005-2018 |