| BROADWAY ACADEMY NL | International School for Musical Theatre | English | Nederlands |

| Homepage | Algemeen | Over ons | Opleiding | Studenten | Toelating |

| Nieuws | Media | Contact | Privacy statement | Disclaimer | Copyright | Sitemap |

COPYRIGHT © 2005-2018: alle rechten voorbehouden

De auteursrechten en het intellectueel eigendomsrecht van deze website, de bijbehorende URL's en inhoud berust geheel bij de Stichting Broadway Musical Theatre and Education.

De voor de school gehanteerde namen Broadway Academy en Broadway Academy NL zijn geregistreerde merknamen welke worden beheerd door de Stichting Broadway Musical Theatre and Education. Het op deze website en elders gebruikte logo van Broadway Academy behoort aan de registratie van de merknaam toe.

De namen van de bestuursleden, board members, docenten en overige medewerkers plus de links naar de URL's van de door hen beheerde websites, weblogs e.a. zijn met toestemming van de rechthebbenden gepubliceerd.

Media
De diverse media uitingen en foto's hierbij behorend, zijn met toestemming van de rechthebbenden gepubliceerd.

Trinity College London
De naam, het logo en de link naar de URL van de website van Trinity College London zijn met toestemming van de rechthebbende geplaatst.

Derden
Publicatie van namen en links naar de URL's van de door gerelateerde instellingen, bedrijven en organisaties beheerde websites, zijn met toestemming van de rechthebbenden gepubliceerd.

Beeldmateriaal
De foto's als op deze website gepubliceerd zijn eigendom van de Stichting Broadway Musical Theatre and Education. Het maken van copieën hiervan is niet toegestaan en wettelijk verboden.

Gebruik
Het overnemen van enig onderdeel van deze website is niet toegestaan en onrechtmatig zonder schriftelijke toestemming vooraf, met uitzondering van eigen gebruik ter vervanging van een brochure. Alle formulieren als gepubliceerd op deze website vallen buiten deze regeling.

Nederlands Recht
Alle overtredingen van de hier genoemde rechten die aan de Stichting Broadway Musical Theatre and Education vallen, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

| Facebook.com | YouTube.com | Flickr.com | LinkedIn.com | Twitter.com | WordPress.com | Copyright© 2005-2018 |